Jouw promo link: ?

Verdien extra stemmen door te delen via:

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de fotowedstrijd van D-reizen en VakantieXperts met het thema 'jouw mooiste vakantieherinnering' (verder te noemen: 'de fotowedstrijd') georganiseerd door D-reizen en VakantieXperts.

Door deelname aan de fotowedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. D-reizen en VakantieXperts behouden zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is, dat zij zich niet aan de actievoorwaarden houden.

De fotowedstrijd loopt van 1 tot en met 31 mei 2020.

Wie kan er mee doen?
Deelname aan deze fotowedstrijd is mogelijk voor iedereen die een mooie vakantieherinnering heeft. Deel de mooiste foto van je meest bijzondere (buitenlandse) vakantie en vertel ons waarom dit zo bijzonder was. Op die manier kun je stemmen verzamelen en maak je een grotere kans om in de prijzen te vallen.

Wat voor foto kan ik uploaden?
De foto die je mooiste vakantieherinnering het beste weergeeft. Beschrijf duidelijk waar de foto is genomen en welke herinnering je aan dit moment hebt. (De foto dient als JPG of PNG-bestand te worden aangeleverd, de grootte van de foto's dient minimaal 1 MB en maximaal 8 MB te zijn). Je moet het auteursrecht bezitten van de foto die je inzendt, ofwel: de foto moet door jou gemaakt zijn. We zijn op zoek naar realistische vakantiefoto’s, dus filters en Photoshop zijn niet nodig.

Hoe zit het met de auteursrechten?
Je moet het volledige auteursrecht bezitten van de foto die je inzendt, ofwel: de foto moet door jou gemaakt zijn. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verklaar je dat jij rechthebbende bent en alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezit. De deelnemers vrijwaren D-reizen en VakantieXperts voor iedere aanspraak van derden. Dat betekent dat ook stockfoto’s niet mogen worden ingestuurd.

Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geef je D-reizen en VakantieXperts de ingezonden foto's in gebruik onder de Creative Commons CC BY licentie. D-reizen en VakantieXperts zijn gerechtigd het werk te delen, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat en het werk te bewerken. D-reizen en VakantieXperts zullen altijd de maker van het werk vermelden.

We zijn op zoek naar realistische vakantiefoto’s. Subtiele bewerkingen zijn toegestaan, maar niet zodanig dat de afgebeelde werkelijkheid wordt veranderd. Een watermerk is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om mensen herkenbaar in beeld te brengen, tenzij die persoon daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Ook is het niet toegestaan om foto's waarop mogelijk portretrecht rust van derden (zoals van bekende Nederlanders, modellen, etc.), beledigende foto’s, aanstootgevend materiaal, discriminerende, seksueel getinte en/of gewelddadige foto’s in te zenden. De fotowedstrijd is daarnaast niet bedoeld voor het uitdragen van ideeën door activistische en/of belangengroepen. D-reizen en VakantieXperts behouden zich het recht voor om dergelijke foto’s zonder nadere aankondiging te verwijderen en uit te sluiten van deelname.

Je inzending is pas definitief, nadat je met de actievoorwaarden akkoord bent gegaan en de inzending door D-reizen en VakantieXperts is goedgekeurd.

Kan ik meerdere foto's plaatsen?
Ja, dat kan. Per persoon kun je maximaal drie foto’s plaatsen. Kies dus je mooiste foto’s en stuur ze in!

Hoe kan ik winnen?
Alle bezoekers van de fotowedstrijd kunnen op de foto’s stemmen. Je kan een link van jouw foto naar je vrienden, familie of collega’s sturen of delen via bijvoorbeeld WhatsApp, Mail, Facebook of Twitter. Zo kunnen zij op jouw foto kunnen stemmen. Per PC of IP-adres kan er één stem per foto uitgebracht worden. Wel kan er op meerdere foto's gestemd worden.

Het is niet toegestaan het stemmen te manipuleren. D-reizen en VakantieXperts controleren regelmatig of de stemmen rechtmatig zijn uitgebracht. In het geval van fraude zal de betreffende foto worden verwijderd en zal de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de fotowedstrijd.

Wat kan ik winnen?
Als je deelneemt aan de fotowedstrijd, maak je kans op één van de cheques t.w.v. € 125, € 100 of € 75 euro voor een fotoalbum van MyAlbum. Daarnaast ontvangen alle deelnemers een gratis fotoboekje van MyAlbum t.w.v. € 9,95 of korting op een fotoboek.

Wil je een extra stem uitdelen? Laat je gegevens achter en degene op wie jij stemt, krijgt een extra stem (en jij een fotoboek t.w.v. € 9,95 incl. verzending).

De winnaars van de prijzen ontvangen persoonlijk bericht per e-mail. Tevens worden de winnaars bekendgemaakt op de Facebookpagina van
D-reizen en VakantieXperts.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere prijzen en komen te vervallen bij onjuiste e-mail adres en/of onjuiste persoonsgegevens.

Privacy
D-reizen en VakantieXperts zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die door jou als deelnemer of als stemmer worden verstrekt. Door deel te nemen aan de vakantie-fotowedstrijd of door te stemmen op één van de foto’s, geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres, metadata afkomstig uit de ingezonden foto’s (zoals locatie) en (zichtbare) portretten door D-reizen en VakantieXperts. De persoonsgegevens zullen door D-reizen en VakantieXperts uitsluitend worden gebruikt in het kader van de fotowedstrijd.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of als je jouw verzamelde persoonsgegevens wilt inzien, verwijderen of wilt wijzigen, neem dan contact op met persoonsgegevens@d-rtgroep.nl. Meer informatie over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan vind je op https://www.vx.nl/privacy en https://www.d-reizen.nl/informatie/privacy.

Meer informatie over hoe MyAlbum met jouw persoonsgegevens omgaat vind je op https://myalbum.com/nl/juridisch/privacy.pdf.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de wedstrijd is geheel op eigen risico. D-reizen en VakantieXperts en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel ontstaan in het kader van de fotowedstrijd.

D-reizen en VakantieXperts zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (gebreken in) de door haar verstrekte prijzen in het kader van de fotowedstrijd.

Slotbepalingen
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. D-reizen en VakantieXperts is te allen tijde gerechtigd de fotowedstrijd geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te verlengen en/of deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook. D-reizen en VakantieXperts kunnen deze actievoorwaarden en spelregels op ieder moment wijzigen.

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de vakantie-fotowedstrijd zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.